ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Այլ

Որոշում վարչական տուգանք նշանակելու մասին

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից Ծառայությանը հայտնի բոլոր փոստային հասցեներով «ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԹԻՎ 6 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Սուսաննա Սարգսյանին «Վարչական տուգանք նշանակելու մասին» որոշումը ուղարկելու, սակայն նրա կողմից ստացված չլինելու պատճառով որոշումը հրապարակվում է […]

ՀՀ սահմանադրություն (փոփոխություններով)

[…]

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք

[…]

ՀՀ օրենքը տեխնիկական կանոնակարգման մասին

[…]

ՀՀ օրենքը վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին

[…]

ՀՀ օրենքը տեսչական մարմինների մասին

[…]