ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԵԱՏՄ կանոնակարգեր

//ԵԱՏՄ կանոնակարգեր

ԵԱՏՄ կանոնակարգեր

Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցների անվտանգության պահանջները

Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցների անվտանգության պահանջները

Հացահատիկի անվտանգության վերաբերյալ

Հացահատիկի անվտանգության վերաբերյալ

Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների՝ այդ թվում դիետիկ բուժիչ և դիետկ պրոֆիլակտիկ սնման անվտանգության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգ

Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների՝ այդ թվում դիետիկ բուժիչ և դիետիկ պրոֆիլակտիկ սնման անվտանգության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգ

Բանջարեղենի և մրգի հյութերի տեխնիկական կանոնակարգ

Բանջարեղենի և մրգի հյութերի տեխնիկական կանոնակարգ

Սննդամթերքի մակնշում

Սննդամթերքի մակնշում

Ձեթի և յուղի տեխնիկական կանոնակարգ

Ձեթի և յուղի տեխնիկական կանոնակարգ