Ոչ սակագնային միջոցառումների վերաբերյալ տարածաշրջանային սեմինար Հայաստանում