Ստուգումների արդյունքներ

monitoring

2018 թվականին իրականացված ստուգումների արդյունքները

2018 թվականին ծառայության սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչության կողմից իրականացվել է 513 տնտեսավարողի ստուգում. արդյունքներն այսպիսին են (ՀՀ կառավարության 29.12.2011 N1905-Ն որոշմամբ սահմանված ձևաչափով):

Ծանոթացեք արդյունքներին

monitoring

2017 թվականին իրականացված ստուգումների արդյունքները

2017 թվականին ծառայության սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչության կողմից իրականացվել է 791 տնտեսավարողի ստուգում. արդյունքներն այսպիսին են (ՀՀ կառավարության 29.12.2011 N1905-Ն որոշմամբ սահմանված ձևաչափով):

Ծանոթացեք արդյունքներին

monitoring

2015 թվականին իրականացված ստուգումների արդյունքները

2015 թվականին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվել է 665 ստուգում և վերստուգում: Վարչական տուգանքի 546 որոշումներով նշանակվել է 46 միլիոն 910 հազար դրամի տուգանք այն բոլոր դեպքերում, երբ ստուգման արդյունքում հայտնաբերվել են խախտումներ: Ծանոթացեք արդյունքներին

monitoring

2014 թվականին իրականացված ստուգումների արդյունքները

2014 թվականին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվել է 736 ստուգում և վերստուգում: Վարչական տուգանքի 406 որոշումներով նշանակվել է 41 միլիոն 280 հազար դրամի տուգանք այն բոլոր դեպքերում, երբ ստուգման արդյունքում հայտնաբերվել են խախտումներ: Ծանոթացեք արդյունքներին

monitoring

2013 թվականին իրականացված ստուգումների արդյունքները

2013 թվականին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացված 238 տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեությունների ստուգման արդյունքներն այսպիսին են (ՀՀ կառավարության 29.12.2011 N1905-Ն որոշմամբ սահմանված ձևաչափով):
Ծանոթացեք արդյունքներին

monitoring

2012 թվականին իրականացված ստուգումների արդյունքները

2012 թվականին ծառայության սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչության կողմից իրականացվել է 226 տնտեսավարողի ստուգում. արդյունքներն այսպիսին են (ՀՀ կառավարության 29.12.2011 N1905-Ն որոշմամբ սահմանված ձևաչափով):

Ծանոթացեք արդյունքներին

monitoring

2011 թվականին իրականացված ստուգումների արդյունքները

2011 թվականին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչության կողմից իրականացված ստուգումների արդյունքներ:

Ծանոթացեք արդյունքներին