Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 70-26.2-Ղ3-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցուցակ

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Թեստի օրը, ժամը
Հովհաննես Ալբերտի Մկրտչյան Անասնաբուժության վարչության պետ 70-26.2-Ղ3-1 07.09.2020թ.
14:00
Արման Լիպարիտի Ասատրյան Անասնաբուժության վարչության պետ 70-26.2-Ղ3-1 07.09.2020թ.
14:00