ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթի հայտարարություններ

///Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ. փետրվարի 28-ին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է ՇՀԾՁԲ-15/3ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-17 ծածկագրով ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ.հունվարի 30-ին «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարել է ՀՀ ԳՆ ՀԱԲԼԾԿ ՇՀԱՊՁԲ-15/15-17-5 ծածկագրով «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին սույն հրավերի հրապարակման օրվանից մինչև փետրվարի 8-ը ժամը […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ.հունվարի 25-ին «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարել է ՀՀ ԳՆ ՀԱԲԼԾԿ ՇՀԱՊՁԲ-15/15-17-4 ծածկագրով «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին սույն հրավերի հրապարակման օրվանից մինչև փետրվարի 3-ը […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ.հունվարի 25-ին «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարել է ՀՀ ԳՆ ՀԱԲԼԾԿ ՊԸԾՁԲ-17/3 ծածկագրով «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «Առողջապահության ապահովագրություն» փաթեթի ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին սույն հրավերի հրապարակման օրվանից հաշված մինչև […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ.հունվարի 25-ինՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է ՇՀԱՊՁԲ-15/3 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ 17 ծածկագրով ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ.հունվարի 23-ին «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարել է ՀԱԲԼԾԿ ՇՀԱՊՁԲ-15/15-17-2 ծածկագրով «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին սույն հրավերի հրապարակման օրվանից մինչև փետրվարի 1-ը ժամը 12.00-ն։

Մրցույթի պայմաններին […]