ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթի հայտարարություններ

///Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ. հուլիսի 24-ի թիվ 1 որոշմամբ ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ ԳՀԾՁԲ17/3 ծածկագրով ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար Սոցիալական-տեղեկատվական հոլովակների ծառայությունների մատուցման ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ. ապրիլի 21-ին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է ՇՀԾՁԲ-15/19 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-17-1 ծածկագրով ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ. ապրիլի 21-ին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է ՇՀԾՁԲ-15/19 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-17 ծածկագրով ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար ավտոմեքենաների լվացման և մաքրման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ. ապրիլի 19-ին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է ՇՀԱՊՁԲ-15/1 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-17-2 ծածկագրով ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին սույն […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ. ապրիլի 18-ին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է ՇՀԱՊՁԲ-15/1 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-17-1 ծածկագրով ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին սույն […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ. ապրիլի 18-ին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է ՇՀԱՊՁԲ-15/10 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-17 ծածկագրով ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար հատուկ հանդերձանքի և պարագաների ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է […]