ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթի հայտարարություններ

///Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություն

2018 թվականի ընթացքում ձեռք բերվելիք «Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների և չափագիտական կանոնների ու նորմերի պահպանման լաբորատոր հետազոտությունների (սննդամթերք, սննդային հավելումներ, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի) իրականացման համար դրամաշնորհի հատկացման մրցույթ

Մրցույթի հայտերը անհրաժեշտ է ներկայացնել քարտուղարին ոչ ուշ, […]

Մրցույթի հայտարարություն

2018 թվականի ընթացքում ձեռքբերվելիք լաբորատոր փորձաքննության ծառայությունների իրականացման համար փորձարկման լաբորատորիաների մրցույթ:

Մրցույթի գրանցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն՝ ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2 հասցեով, փաստաթղթային ձևով, սույն հայտարարության […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ. հուլիսի 24-ի թիվ 1 որոշմամբ ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ ԳՀԾՁԲ17/3 ծածկագրով ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար Սոցիալական-տեղեկատվական հոլովակների ծառայությունների մատուցման ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ. ապրիլի 21-ին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է ՇՀԾՁԲ-15/19 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-17-1 ծածկագրով ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ. ապրիլի 21-ին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է ՇՀԾՁԲ-15/19 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-17 ծածկագրով ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար ավտոմեքենաների լվացման և մաքրման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար […]

Մրցույթի հայտարարություն

2017թ. ապրիլի 19-ին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է ՇՀԱՊՁԲ-15/1 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-17-2 ծածկագրով ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման մրցույթ:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին սույն […]