Կառավարման խորհուրդ

Արձանագրություն N3

28.08.2019թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն

 

Որոշումներ

28.08.2019թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի որոշումներ

 

Արձանագրություն N2

17.07.2019թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի արտահերթ նիստի արձանագրություն

 

Օրակարգ

23.05.2019թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի արտահերթ նիստի օրակարգ:

 

Արձանագրություն N1

5.03.2019թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի արտահերթ նիստի արձանագրությունը (չի կայացել քվորում չինելու պատճառով):

 

Արձանագրություն N3

28.12.2018թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրությունը (քննարկվել է 2019 թվականի տարեկան ստուգումների ծրագիրը):

 

Արձանագրություն N2

13.07.2018թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրությունը (քննարկվել է տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալների ընտրության հարցը):

 

Արձանագրություն N1

20.06.2018թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն (քննարկվել է տեսչական մարմնի ղեկավարի ընտրության հարցը):