Կառավարման խորհուրդ

Արձանագրություն N1

20.06.2018թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն (քննարկվել է տեսչական մարմնի ղեկավարի ընտրության հարցը):

 

Արձանագրություն N2

13.07.2018թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրությունը (քննարկվել է տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալների ընտրության հարցը):

 

Արձանագրություն N3

28.12.2018թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրությունը (քննարկվել է 2019 թվականի տարեկան ստուգումների ծրագիրը):