Կառուցվածք

Ղեկավար Գեորգի Ռաֆայելի Ավետիսյան
(+374) 12 40 40 40 (110)
[email protected]

Պետի տեղակալ Հովհաննես Հայրապետյան
(+374) 12 40 40 40 (112)
[email protected]

Ղեկավարի տեղակալ Էդգար Ճաղարյան
(+374) 12 40 40 44 (111)
[email protected]

Գլխավոր քարտուղար Հովհաննես Գևորգյան

(+374) 12 40 40 40 (114)

[email protected]

Խորհրդական Ալեքսան Ալեքսանյան
(+374) 12 40 40 44 (106)
[email protected]

Խորհրդական Արարատ Խաչատրյան
(+374) 12 40 40 44 (115)
[email protected]

Սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչություն
Տեսչության պետ՝ Վահե Դանիելյան
(+374) 12 40 40 44 (140)
[email protected]

Անասնաբուժության տեսչություն
Տեսչության պետ՝ Հովհաննես Մկրտչյան
(+374) 12 40 40 44 (120)
[email protected]

Բուսասանիտարիայի տեսչություն
Տեսչության պետ՝ Արթուր Նիկոյան
(+374) 12 40 40 44 (120)
[email protected]

Սննդամթերքի անվտանգության ապահովման համակարգի մեթոդաբանության վարչություն
Վարչության պետ՝ Արմեն Վարդանյան
(+374) 12 40 40 44 (160)
[email protected]

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ռիսկերի կառավարման վարչություն
Վարչության պետ՝ Էլվիրա Միրզոյան
(+374) 12 40 40 44 (170)
[email protected]

Իրավաբանական վարչություն
Վարչության պետ՝ Արտակ Ղազարյան
(+374) 12 40 40 44 (180)
[email protected]

Ֆինանսատնտեսական վարչություն
Վարչության պետ՝ Արման Հովհաննիսյան
(+374) 12 40 40 44 (190)
[email protected]

Ներքին անվտանգության և աուդիտի վարչություն
Վարչության պետ՝ Գառնիկ Հովհաննիսյան
(+374) 12 40 40 44 (200)
[email protected]

Միջազգային համագործակցության վարչություն
Վարչության պետ՝ Տիգրան Եսայան
(+374) 12 40 40 44 (210)
[email protected]

Սահմանային հսկիչ կետերի համակարգման բաժին
Բաժնի պետ՝ Էլմեն Ծառուկյան
(+374) 12 40 40 44 (220)
[email protected]

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
Բաժնի պետ՝ Վարդուհի (Անուշ) Հարությունյան
(+374) 10 20-60-40, (+374) 12 40 40 44 (230)
[email protected], [email protected]

Անձնակազմի կառավարման բաժին
Բաժնի պետ՝ Արսեն Վարդանյան
(+374) 12 40 40 44 (240)
[email protected]

Ընդհանուր բաժին
Բաժնի պետ՝ Էմմա Բասենցյան
(+374) 12 40 40 44 (250)
[email protected]

Նյութատեխնիկական ապահովման և գնումների բաժին
Բաժնի պետ՝ Ավետիք Շաբոյան
(+374) 12 40 40 44 (260)
[email protected]

Նմուշառման և լաբորատոր փորձաքննությունների կազմակերպման բաժին
Բաժնի պետ՝ Վահագն Մարգարյան
(+374) 12 40 40 44 (271)
[email protected]

Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողների սպասարկման բաժին
Բաժնի պետ՝ Անի Մհերյան
(+374) 12 40 40 44 (280)
[email protected]

Երևանի կենտրոն
Կենտրոնի պետ՝ Լևոն Գուլքանյան
(+374) 12 40 40 44 (300)
[email protected]

Արագածոտնի մարզային կենտրոն
Կենտրոնի պետ՝ Գևուշ Նազարյան
+374 93 58-68-90
[email protected]

Արարատի մարզային կենտրոն
Կենտրոնի պետ՝ Արմենակ Համբարձումյան
+374 93 59-20-65
[email protected]

Արմավիրի մարզային կենտրոն
Կենտրոնի պետ՝ Ալեքսան Մկրտչյան
+374 237 2-18-16
[email protected]

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոն
Կենտրոնի պետ՝ Արշակ Էլիզբարյան
+374 91 34-67-83
[email protected]

Լոռու մարզային կենտրոն
Կենտրոնի պետ՝ Կամո Սողոյան
+374 322 4-95-20
[email protected]

Կոտայքի մարզային կենտրոն
Կենտրոնի պետ՝ Դավիթ Ղազարյան
+374 99 00-44-88
[email protected]

Շիրակի մարզային կենտրոն
Կենտրոնի պետ՝ Անուշ Մնացականյան
+374 312 5-58-78
[email protected]

Սյունիքի մարզային կենտրոն
Կենտրոնի պետ՝ Արթուր Խաչատրյան
+374 285 2-25-01
[email protected]

Վայոց ձորի մարզային կենտրոն
Կենտրոնի պետ՝ Հովիկ Ավագյան
+374 94 88-77-83
[email protected]

Տավուշի մարզային կենտրոն
Կենտրոնի պետ՝ Վասիլ Գալստյան
+374 263 4-01-25
[email protected]

Երևանի սահմանային հսկիչ կետ
ՍՀԿ-ի պետ՝ Կարապետ Կարապետյան

Բագրատաշենի սահմանային հսկիչ կետ
ՍՀԿ-ի պետ՝ Արմեն Մարալչյան
+374 0266-6-50-52
[email protected]

«Զվարթնոց» օդանավակայանի սահմանային հսկիչ կետ
ՍՀԿ-ի պետ՝ Կարեն Բադալյան
+374 55 26-07-07
[email protected]

Ագարակի սահմանային հսկիչ կետ
ՍՀԿ-ի պետ՝ Հայկ Գևորգյան
+374 286 2-19-68

Գոգավան-Պրիվոլնի սահմանային հսկիչ կետ
ՍՀԿ-ի պետ՝ Մարգար Մարգարյան

Բավրայի սահմանային հսկիչ կետ
ՍՀԿ-ի պետ՝ Արթուր Սարգսյան
+374 77 59-95-99
[email protected]

Գյումրու սահմանային հսկիչ կետ
ՍՀԿ-ի գլխավոր մասնագետ-տեսուչ՝ Անդրանիկ Վարդանյան
+374 0246 2-22-72

Այրումի սահմանային հսկիչ կետ
ՍՀԿ-ի գլխավոր մասնագետ-տեսուչ՝ Աշոտ Մամյան
+374 077 52-38-73

Մարգարայի սահմանային հսկիչ կետ
ՍՀԿ-ի գլխավոր մասնագետ-տեսուչ՝ Գաբրիել Գաբրիելյան
+374 093 89-61-04

«ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ
«ՍԱՈՌԳՎԳԿ» ՊՈԱԿ
ՆԵՐՔԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳ. ԵՎ ԱՈՒԴԻՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏ
ՊԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ
ՊԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ
ՊԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ
ՊԵՏԻ ՄԱՄՈՒԼԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՆՆԴ. ԱՆՎՏԱՆԳ. ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹ. ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՆՆԴ. ԱՆՎՏԱՆԳ. ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԵԹՈԴ. ՎԱՐՉՈԻԹՅՈՒՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵՂԵԿ. ՏԵԽՆ. ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԷԼԵԿՏ. ԿԱՌԱՎ. ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
ՄԻՋԱԶԳ. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑ. ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՍԿԻՉ ԿԵՏ
ԱԳԱՐԱԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՍԿԻՉ ԿԵՏ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՍԿԻՉ ԿԵՏ
ԲԱՎՐԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՍԿԻՉ ԿԵՏ
ԳՈԳԱՎԱՆ-ՊՐԻՎՈԼՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՍԿԻՉ ԿԵՏ
ՄԱՐԳԱՐԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՍԿԻՉ ԿԵՏ
«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՕԴ. ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՍԿԻՉ ԿԵՏ
ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՍԿԻՉ ԿԵՏ
ԱՅՐՈՒՄԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՍԿԻՉ ԿԵՏ
ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՍԿԻՉ ԿԵՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹ. ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿ. ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
ՆՅՈՒԹԱՏԵԽ. ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲԱԺԻՆ
ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԱՅԻՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ