ՑԱՆԿ

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պաշտոնատար անձանց, աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների և տարածքային մարմինների սպասարկման համար ծառայողական ավտոմեքենաների

Հատկացված ավտոմեքենայով սպասարկվող պաշտոնատար անձի պաշտոնը, կամ կառուցվածքային ստորաբաժանման, կամ

տարածքային մարմնի անվանումը

Ավտոմեքենայի

մակնիշը,

թողարկման տարեթիվը

Ավտոմեքենայի

պետական

համարանիշը

1 Ծառայության պետ «ՇԵՎՐՈԼԵՏ-ԿԱՊՏԻՎԱ»

2015թ.

054 LL 55
2 Ծառայության պետի տեղակալ «ՊԵԺՈ-3008»

2011թ.

161 LL 60
3 Ծառայության պետի տեղակալ «ՇԵՎՐՈԼԵՏ-ՆԻՎԱ»

2006թ.

403 ՏՏ 60
4 Աշխատակազմի ղեկավար «ՆԻՍՍԱՆ-ՏԻԴԱ» 2011թ. 260 SS 60
5 Աշխատակազմի անասնաբուժության տեսչություն «ՇԵՎՐՈԼԵՏ-ՆԻՎԱ»

2006թ.

402 ՏՏ 60
6 Աշխատակազմի բուսասանիտարիայի տեսչություն «ՎԱԶ-21213-126-20» 2007թ. 888 LL 64
7 Աշխատակազմի բուսասանիտարիայի տեսչություն «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 801 LL 64
8 Աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչություն «RENAULT LOGAN»

2015թ.

135 LL 60
9 Աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչություն «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 802 LL 64
10 Աշխատակազմի ռազմավարության, պլանավորման, մեթոդոլոգիայի և մոնիթորինգի վարչություն «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 434 LL 01
11 Աշխատակազմի ռազմավարության, պլանավորման, մեթոդոլոգիայի և մոնիթորինգի վարչություն «RENAULT LOGAN»

2015թ.

151 LL 60
12 Աշխատակազմի ներքին աուդիտի վարչություն «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 400 LU 64
13 Աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին «RENAULT LOGAN»

2015թ.

149 LL 60
14 Աշխատակազմի գործերի կառավարման բաժին «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 741 LL 11
15 Աշխատակազմի Երևանի սահմանային հսկիչ կետ «RENAULT LOGAN»

2015թ.

152 LL 60
16 Աշխատակազմի Երևանի սահմանային հսկիչ կետ «RENAULT LOGAN»

2015թ.

147 LL 60
17 Աշխատակազմի Երևանի կենտրոն «RENAULT LOGAN»

2015թ.

144 LL 60
18 Աշխատակազմի Երևանի կենտրոն «RENAULT LOGAN»

2015թ.

146 LL 60
19 Աշխատակազմի Երևանի կենտրոն «RENAULT LOGAN»

2015թ.

148 LL 60
20 Աշխատակազմի Երևանի կենտրոն «RENAULT LOGAN»

2015թ.

145 LL 60
21 Աշխատակազմի Երևանի կենտրոն «RENAULT LOGAN»

2015թ.

143 LL 60
22 Աշխատակազմի Բագրատաշենի սահմանային հսկիչ կետ «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 792 LL 64
23 Աշխատակազմի Արագածոտնի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 794 LL 64
24 Աշխատակազմի Արագածոտնի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214»

2007թ.

619 LU 63
25 Աշխատակազմի Արագածոտնի մարզային կենտրոն «ՈՒԱԶ-31514»

2000թ.

302 UL 24
26 Աշխատակազմի Արմավիրի

մարզային կենտրոն

«ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 793 LL 64
27 Աշխատակազմի Արմավիրի

մարզային կենտրոն

«ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 611 LU 63
28 Աշխատակազմի Արարատի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 796 LL 64
29 Աշխատակազմի Արարատի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 798 LL 64
30 Աշխատակազմի Արարատի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21213»

1998թ.

671 UL 26
31 Աշխատակազմի Արարատի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214»

2007թ.

824 LL 64
32 Աշխատակազմի Արարատի մարզային կենտրոն «ՈՒԱԶ-31514»

2000թ.

655 SU 25
33 Աշխատակազմի Գեղարքունիքի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 799 LL 64
34 Աշխատակազմի Գեղարքունիքի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21213»

2002 թ.

195 LU 32
35 Աշխատակազմի Գեղարքունիքի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 803 LL 64
36 Աշխատակազմի Լոռու

մարզային կենտրոն

«ՎԱԶ-21214»

2007թ.

805 LL 64
37 Աշխատակազմի Լոռու

մարզային կենտրոն

«ՈՒԱԶ-31514»

2000թ.

377 US 41
38 Աշխատակազմի Լոռու

մարզային կենտրոն

«ՈՒԱԶ31514»

2002թ.

337 US 01
39 Աշխատակազմի Կոտայքի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21213»

2002թ.

303SU01
40 Աշխատակազմի Կոտայքի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 791 LL 64
41 Աշխատակազմի Կոտայքի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21213»

2002թ.

494 SU 43
42 Աշխատակազմի Շիրակի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214»

2007թ.

797 LL 64
43 Աշխատակազմի Շիրակի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214»

2007թ.

826 LL 64
44 Աշխատակազմի Շիրակի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214»

2007թ.

980 LU 64
45 Աշխատակազմի Սյունիքի

մարզային կենտրոն

«ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 795 LL 64
46 Աշխատակազմի Սյունիքի

մարզային կենտրոն

«ՎԱԶ-21214»

2007թ.

804 LL 64
47 Աշխատակազմի Սյունիքի

մարզային կենտրոն

«ՎԱԶ-21213»

2002թ.

290 LS 53
48 Աշխատակազմի Սյունիքի

մարզային կենտրոն

«ՎԱԶ-21214»

2002թ.

518 LU 63
49 Աշխատակազմի Վայոց ձորի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21213»

2002թ.

 505 LU 56
50 Աշխատակազմի Տավուշի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 616 LU 63
51 Աշխատակազմի Տավուշի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214»

2007թ.

825 LL 64
52 Աշխատակազմի Տավուշի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214-126-20» 2007թ. 806 LL 64
53

 

Աշխատակազմի Տավուշի մարզային կենտրոն «ՎԱԶ-21214»

2007թ.

823 LL 64