ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Այլ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ՝ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 7-Ի N 25 ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի՝ 2011 թվականի սեպտեմբերի 7-ի n 25 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության […]

Որոշում վարչական տուգանք նշանակելու մասին

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից անհատ ձեռնարկատեր Մանուկ Կիրակոսյանին «Վարչական տուգանք նշանակելու մասին» որոշումը հրապարակվում է Տեսչական մարմնի և azdarar.am […]

Որոշում անձանց ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից հայտնի բոլոր փոստային հասցեներով «ՄԱՆ ԲԵՎԸՐԻՋԻՍ» ՍՊԸ-ին «Անձանց ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին» որոշումը ուղարկելու, սակայն նրա կողմից ստացված չլինելու պատճառով որոշումը հրապարակվում է Տեսչական մարմնի […]

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2020 թվականի հունվարի 21-ի N 22-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2020 թվականի հունվարի 21-ի N 22-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2020 թվականի հունվարի 21-ի N 22-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2020 թվականի հունվարի 21-ի N 22-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2020 թվականի հունվարի 21-ի N 22-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2020 թվականի հունվարի 21-ի N 22-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին հրաման