Հայաստանի հանրապետության կառավարության 2013թ. Սեպտեմբերի 5-ի «Հայաստանի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 970-ն որոշում