Հավելված հայերեն

ՍԱՊԾ կանոնադրություն (N1730-Ն 30.12.2010թ.)

ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՈՒ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Միջազգային առևտրին առնչվող բույսերի կարանտինի հիմնական սկզբունքներ – ԲՄՄՉ 1

Վնասակար օրգանիզմների վտանգի վերլուծության ուղեցույց – ԲՄՄՉ 2

Վնասակար օրգանիզմներից զերծ գոտիների հաստատման պայմաններ – ԲՄՄՉ 4

Բուսասանիտարական տերմինների և հասկացությունների բառարան – ԲՄՄՉ 5

Հսկողության ուղեցույց – ԲՄՄՉ 6

Արտահանման հավաստագրման համակարգ – ԲՄՄՉ 7

Վնասակար օրգանիզմի կարգավիճակի որոշումը տարածքում – ԲՄՄՉ 8

Վնասակար օրգանիզմների ոչնչացման ծրագրերի ուղեցույց – ԲՄՄՉ 9

Վնասակար օրգանիզմներից զերծ արտադրավայրեր և արտադրական տեղամասեր ստեղծելու համար անհրաժեշտ պայմաններ – ԲՄՄՉ 10

Բուսասանիտարական հավաստագրերի ուղեցույց – ԲՄՄՉ 12

Անհամապատասխանության և արտակարգ գործողությունների ծանուցման ուղեցույց – ԲՄՄՉ 13

Միջազգային առևտրում փայտե փաթեթավորման նյութի կարգավորման ուղեցույց – ԲՄՄՉ 15

Վնասակար օրգանիզմների մասին զեկուցումներ – ԲՄՄՉ 17

Ճառագայթումը որպես բուսասանիտարական միջոցառում կիրառելու ուղեցույց – ԲՄՄՉ 18

Կարգավորվող վնասակար օրգանիզմների անվանացանկերի վերաբերյալ ուղեցույց – ԲՄՄՉ 19

Ներմուծումների բուսասանիտարական կարգավորման համակարգի ուղեցույց – ԲՄՄՉ 20

Տարանցիկ բեռներ – ԲՄՄՉ 25

Կարգավորվող վնասակար օրգանիզմների ախտորոշման արձանագրությունները – ԲՄՄՉ 27

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը բուսասանիտարիայի մասին

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության մասին

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին

Բույսերի կարանտինի, բույսերի պաշտպանություն Եվրոպական միջերկրածովային կազմակերպության անդամ-երկրների ցանկ

Բույսերի պաշպանության միջազգային համաձայնագրի անդամ պետությունների ցանկ

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն (WTO) անդամ երկրների ցանկ

Պարենի գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) անդամ-երկրների ցանկ

ՀՀ-ում սահմանափակ տարածված ԿՎՕ-ները

Կոնվենցիա բույսերի միջազգային պաշտպանության մասին

ՀԱՎԵԼՎԱԾ V

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԴԻՐԵԿՏԻՎ 2000/29/EC

Եվրոպական համայնքի պաշտոնական ամսագիր. Հավելված I

ՀԱՎԵԼՎԱԾ IV

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 1730-Ն, 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 1516-Ն, 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 27-Ի N 347-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանին եւ մաքսային տարածքում կարանտինի ենթակա արտադրանքին եւ կարանտինի ենթակա օբյեկտներին ներկայացվող
միասնական կարանտինային բուսասանիտարական պահանջների հաստատման մասին որոշում 157

Եվրասիական տնտեսական միության կարանտինային օբյեկտների միասնական ցանկի հաստատման մասին որոշում 158

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում բույսերի կարանտինի ապահովման միասնական կանոնների եւ նորմերի հաստատման մասին որոշում 159

ԱՊՀ համաձայնագիր բույսերի կարանտինի ոլորտում համագործակցության մասին