ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հրամանը ՀՀ-ում կենդանիների խուզող մրմնջուկ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին