ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հրամանը ՀՀ-ում խոզերի կարմրախտ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին