ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հրամանը գյուղատնտեսական կենդանիների կատաղություն հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին