ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հրամանը կենդանիների հելմինթոզների դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին