ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ պետի հրամաններ

Բուսասանիտարական հաշվառման, վերահաշվառման, հաշվառման կասեցման կարգը, հաշվառման հայտի, հաշվառման վկայականի եվ գրանցամատյանի ձևերը հաստատելու մասին 14.09.2011թ N29-Ն հրաման

Բուսասանիտարական անձնագրի ձևը հաստատելու մասին 14.09.2011թ N30-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարանտին վնասակար օրգանիզմներից զերծ գոտիների սահմանման ուղեցույցը հաստատելու մասին 2012 թվականի հունիսի 07-ի N86-Ա հրաման (ԲՄՄՉ 4)

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ բուսասանիտարիայի գծով մասնագետ-տեսուչների համար հսկողության ու մոնիթորինգի տարեկան պլան-ժամանակացույցը հաստատելու մասին 2012 թվականի հունիսի 29-ի N108-Ա հրաման

Բույսերի կարանտին վնասակար օրգանիզմներից զերծ արտադրավայրերի և արտադրական տեղամասերի համար անհրաժեշտ պայմանների մասին 2012 թվականի հուլիսի 23-ի N133-Ա հրաման (ԲՄՉՉ 10)

Վնասակար օրգանիզմների ռիսկերի վերլուծության ընթացակարգի մասին 2012 թվականի հուլիսի 25-ի N154-Ա հրաման (ՏՉ 5/3/5)

Ուղեցույց կարանտին վնասակար օրգանիզմների բուսասանիտարական ռիսկերի վերլուծության, 2012 թվականի օգոստոսի 28-ի N206–Ա հրաման հավելված 1 (ԲՄՉՉ 2 և 11)

Բուսասանիտարական հսկողության մշտադիտարկման /մոնիթորինգ/ ուղեցույց, 2012 թվականի օգոստոսի 28-ի N206-Ա հրաման հավելված 2

Կարտոֆիլի քաղցկեղի ներթափանցումը և տարածումը կանխարգելող միջոցառումների իրականացման ուղեցույց, 2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N408-Ա հրաման

Միջազգային առևտրում փայտե փաթեթավորման նյութի կարգավորման ուղեցույց, 2012 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N446-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետություն կարտոֆիլի օղափտման ներթափանցումը և տարածումը կանխարգելող միջոցառումների իրականացման ուղեցույց 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N41-Ա հրաման

Հայաստանի հանրապետության տարածք ներմուծվող բույսերի, բուսական արտադրանքի կամ կարգավորվող առարկաների բուսասանիտարական պահանջների անհամապատասխանության դեպքում արգելքի ծանուցման օրինակելի ձևի ընթացակարգ 2013 թվականի մարտի 26-ի N145-Ն հրաման

Հայաստանի հանրապետության տարածք կարտոֆիլի պալարի իլիկաձև վիրոիդ հիվանդության տեր բույսերի ներմուծման և տարածման դեմ պայքարի հատուկ պահանջներ 2013 թվականի ապրիլի 26-ի N243–Ա հրաման

Հայաստանի հանրապետության տարածք ներմուծվող բույսերի, բուսական արտադրանքի կամ կարգավորվող առարկաների բուսասանիտարական պահանջների անհամապատասխանության դեպքում արգելքի ծանուցման ընթացակարգ 2013 թվականի ապրիլի 26-ի N244-Ա հրաման

Հայաստանի հանրապետության տարածք ներմուծվող բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող այլ առարկաների բուսասանիտարական ստուգումների հաճախականությունը նվազեցնելու ընթացակարգ 2013 թվականի մայիսի 13-ի N263–Ա հրաման

Հայաստանի հանրապետության տարածք կարտոֆիլի նեմատոդի ներթափանցումը եվ տարածումը կանխարգելող միջոցառումների իրականացման ուղեցույց պետի 2013 թվականի ապրիլի 11-ի N174–Ա հրաման

Հայաստանի հանրապետության տարածքում վնասակար օրգանիզմների առկայության, բացակայության և վաղանցիկության որոշման մասին ուղեցույց (ԲՄՄՉ 8 (ԲՄՄՉ 8. ՍԱՊԾ պետի հր. N257Ա-08.05.2013թ.)

Ցիտրուսային մշակաբույսերի քսանտոմոնաս կամպեստրիս, ցերկոսպորա անգոլենսիս քերի իթ մենդիս եվ գուիգնառդիա ցիտրիկարպա կիլի կարանտին օրգանիզմներից զերծ գոտի ճանաչված երկրների ցանկ 2013 թվականի մայիսի 21-ի N294-Ա հրաման

Բույսերի վնասակար օրգանիզմներից զերծ գոտիների եվրամիության անդամ երկրների ցանկ 2013 թվականի մայիսի 15-ի N265-Ա հրաման

Ուղեցույց հայաստանի Հանրապետության տարածքում վնասակար օրգանիզմների առկայության, բացակայության եվ վաղանցիկության որոշման մասին, 2013 թվականի մայիսի 8-ի N257-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետություն Բրազիլիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետությունից ներմուծվող ցիտրուսային մրգերի հատուկ պահանջներ 2013 թվականի մայիսի 29–ի N302-Ա հրաման

Վնասակար օրգանիզմների ոչնչացման ընթացակարգի ուղեցույց (ԲՄՄՉ 9 ՍԱՊԾ պետի հր. N375Ա – 26.06.2013թ.)

Բույսերի կարանտին եվ կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների ցանկ 2013 թվականի հուլիսի 19-ի N426-Ն հրաման

Հայաստանի հանրապետությունում բուսասանիտարական կարանտին հսկողության (վերահսկողության) ենթակա արտադրանքի 2013 թվականի նոյեմբերի 22 -ի N700-Ն

Բույսերի կարգավորվող վնասակար օրգանիզմների անվանացանկը վարելու ուղեցույցը հաստատելու մասին 2014 թվականի փետրվարի 26–ի N59-Ա

Հայաստանի հանրապետության Արմավիրի մարզի Աղավնատան, Այգեկի, Արեվադաշտի, Նորապատի և Նորակերտի գյուղական համայնքներում բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ցանկն ու իրականացման տարածքների քարտեզները հաստատելու մասին 2015 թվականի մարտի 13-ի N261-Ա

Պեստիցիդների արտադրության, պահպանման եվ իրացման մասին եզրակացության ձևը հաստատելու մասին 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N1124-Ն

Հայաստանի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2011 թվականի փետրվարի 25-ի N02-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին 21 ապրիլի 2016 թվականի N142 –Ն

Հայաստանի հանրապետությունում արմավենու տրիպսի
ներթափանցման, տարածման եվ կանխարգելման միջոցառումները հաստատելու մասին 2013 թվականի մայիսի 16-ի N273 – Ա (ԵԴ 2003/766)

Հայաստանի հանրապետությունում չինական երկարաբեղիկի ներթափանցման, տարածման եվ կանխարգելման միջոցառումները հաստատելու մասին 2013 թվականի մայիսի 16 – ի N272 – Ա (ԵԴ 2002/360)

Եգիպտացորենի արևմտյան բզեզի ներթափանցման, տարածման, կանխարգելման եվ դրա դեմ պայքարի միջոցառումները հաստատելու մասին 2013 թվականի մայիսի 17-ի N285-Ա (ԵԴ 2003/766)

Հայաստանի հանրապետություն պտղատու մշակաբույսերի բակտերիալ այրվածք հիվանդության ներթափանցման, տարածման, կանխարգելման եվ պայքարի միջոցառումները հաստատելու մասին2013 թվականի մայիսի 18-ի N288-Ա (ԵԴ 91-261{1)

Արմավենու կարմիր երկարակնճիթ բզեզի ներթափանցման, տարածման կանխարգելման եվ դրա դեմ պայքարի միջոցառումները հաստատելու մասին 2013 թվականի մայիսի 20-ի N290-Ա (ԵԴ 2007/365)

Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող բուսասանիտարական հսկողության ենթակա արտադրանքի բուսասանիտարական հսկողության արդյունքում կայացված որոշումը հաստատող դրոշմակնիքների ձևերը, դրանց կիրառման կանոնները և բուսասանիտարական կարանտին հսկողության ակտի ձևը հաստատելու մասին