ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (IFC)

/Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (IFC)

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (IFC)

Պատշաճ արտադրական պրակտիկայի և պատշաճ հիգիենայի պրակտիկայի կիրառման ուղեցույց

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2009 թվականից ձեռնամուխ է եղել տեսչական համակարգի բարեփոխումներին, որոնց իրականացմանն աջակցում է Համաշխարհային բանկի խմբի ներդրումային միջավայրի խորհրդատվական ծառայությունը՝ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի (IFC) կողմից իրականացվող ծրագրերի միջոցով:

Սույն ուղեցույցը կօժանդակի տեսուչներին և սննդամթերքի ոլորտում գործող […]