Ուղեցույցներ

checklist

Սննդի հիգիենայի հիմնարար սկզբունքներ

checklist

ՎՎՀԿԿ տեխնիկական ուղեցույց ՓՄՁ-ների համար

checklist

Տնտեսվարողի ուղեցույց

checklist

Guidebook for implementation of food business

checklist

Սպառողի ուղեցույց

checklist

Արտադրողի ուղեցույց

checklist

Սննդամթերքի անվտանգության բնագավառում հանրային իրազեկվածության վերաբերյալ սոցիալական հարցում. հաշվետվություն

checklist

Պատշաճ արտադրական պրակտիկայի և պատշաճ հիգիենայի պրակտիկայի կիրառման ուղեցույց