Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

 

Հարգելի քաղաքացի

 

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի մոտ կատարվում է ընդունելություն` ըստ սահմանված ժամանակացույցի:

 

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի մոտ ընդունելության օրերնեն յուրաքանչյուր ամսվա երկրորդ և չորրորդ երեքշաբթի օրերը` ժամը 10:00-13:00:

 

Ընդունելության համար կարող եք հերթագրվել նախապես` ներկայացնելով ստորագրված դիմում (նշելով Ձեր կոնտակտային տվյալները, հարցի համառոտ բնութագիրը, տարին, ամիսը, ամսաթիվը) և անձը հաստատող փաստաթուղթ:

 

Ընդունելության նպատակով դիմումներն ընդունվում են առձեռն (ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2, 1-ին հարկ, սպասարկման կենտրոն, ընդհանուր բաժին) կամ էլեկտրոնային փոստով` [email protected] հասցեով:

 

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ընդհանուր բաժին

 

Հեռախոս 012 404055

 

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի հրամանին կարող եք ծանոթանալ այստեղ: