ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Հայտարարություններ

//Հայտարարություններ

Հայտարարություններ

Ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման հարկային հաշիվ

[…]

Արտադանքների, ապրանքների առաքման հաշիվ ապրանքագիր

[…]

Հեռահաղորդակցության ծառայությունների հաշիվ

[…]

Ապրանքների մատակարարման հարկային հաշիվ

[…]

Ապրանքների մատակարարման հարկային հաշիվ

[…]

Արտադանքների, ապրանքների առաքման հաշիվ ապրանքագիր

[…]