Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի արագ արձագանքման բաժնի գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.10-Մ2-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցուցակ

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Հարցազրույցի օրը, ժամը
Մարիամ Գրիգորի Հարությունյան Արագ արձագանքման բաժնի գլխավոր տեսուչ 70-26.10-Մ2-2 10.09.2020թ.
14:00