Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի նմուշառման և լաբորատոր փորձաքննությունների կազմակերպման բաժնի գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.7-Մ2-6) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցուցակ

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Թեստավորման օրը, ժամը
Գուրգեն Արսենի Գրիգորյան նմուշառման և լաբորատոր փորձաքննությունների կազմակերպման բաժնի գլխավոր տեսուչի 70-26.7-Մ2-6 22.12.2020թ.
12:00
Մեգի Արմանի Դանիելյան նմուշառման և լաբորատոր փորձաքննությունների կազմակերպման բաժնի գլխավոր տեսուչի 70-26.7-Մ2-6 22.12.2020թ.
12:00