Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.2-Մ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը չհաղթահարած քաղաքացիների ցուցակ

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Թեստավորման օրը, ժամը
Տիգրան Արթուրի Անդրեասյան անասնաբուժության գլխավոր տեսուչ 70-26.2-Մ4-1 22.12.2020թ.
10:00
Արիստակես Արսենի Ղահրամանյան անասնաբուժության գլխավոր տեսուչ 70-26.2-Մ4-1 22.12.2020թ.
10:00