Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Հարցազրույցի օրը, ժամը
Հռիփսիմե Զորակի Վարդանյան Շիրակի մարզային կենտրոնի տեսուչ 70-26.24-Մ6-1 30.04.2021թ.
14:30