Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Թեստավորման օրը, ժամը
Հովսեփյան Անահիտ Ալբերտի բուսասանիտարիայի վարչության գլխավոր տեսուչ 70-26.3-Մ2-4 18.05.2021թ.
10:00
Գրիգորյան Լուսինե Ավագի Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ 70-26.28-Մ2-4 18.05.2021թ.
12:00
Մխիթարյան Դավիթ Ռաֆիկի Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ 70-26.28-Մ2-4 18.05.2021թ.
12:00
Շուխյան Արթուր Արմենի Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ 70-26.28-Մ2-4 18.05.2021թ.
12:00
Վարդանյան Արսեն Հուսիկի Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ 70-26.28-Մ2-4 18.05.2021թ.
12:00