Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Թեստավորման օրը, ժամը
Արա Զալիկոյի Թորոսյան Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ 70-26.22-Մ2-6 12.05.2021թ.
10:00
Վալյա Արմենի Ղազարյան Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ 70-26.22-Մ2-13 12.05.2021թ.
12:00