Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Հարցազրույցի օրը, ժամը
Գարեգին Սողոմոնի Սարգսյան Արարատի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ 70-26.19-Մ2-8 29.04.2021թ.
14:30