Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ3-5) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Դիմումները ներկայացվում են 2021 թվականի ապրիլի 22-ից մինչև 2021 թվականի ապրիլի 26-ը ներառյալ:

Ծանոթացեք հայտարարությանը
Դիմումի ձև