Կադրերի ռեզերվ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/Հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Զբաղեցրած քաղաքացիական ծառայության  վերջին պաշտոնը ՔԾ ստաժը մինչև ռեզերվում գրանցվելու օրը ՔԾ կադրերի ռեզերվում գրանցելու հիմքը ՔԾ կադրերի ռեզերվից հանելու հիմքը
1. Մկրտչյան Աննա Վլադիմիրի Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության բուսասանիտարիայի տեսչության գլխավոր մասնագետ 10 տարի 1 ամիս Հրաման Կ333-Ա

30.04.2020թ.

Հրաման Կ334-Ա

30.04.2020թ.

2. Հովսեփյան Անահիտ Ալբերտի Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության բուսասանիտարիայի տեսչության գլխավոր մասնագետ 14 տարի 2 ամիս Հրաման Կ333-Ա

30.04.2020թ.

Հրաման Կ334-Ա

30.04.2020թ.

3. Ալթունյան Արուշան Պատվականի Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողոթյան տեսչության  սննդամթերքի արտադրության վերահսկողության բաժնի պետ 16 տարի Հրաման Կ333-Ա

30.04.2020թ.

Հրաման Կ334-Ա

30.04.2020թ.

4. Ավետիսյան Արսեն Սամվելի Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողոթյան տեսչության  սննդամթերքի իրացման վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ 7 տարի 1 ամիս Հրաման Կ333-Ա

30.04.2020թ.

Հրաման Կ334-Ա

30.04.2020թ.

5. Ամիրյան Հայկ Արմենի Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողոթյան տեսչության  սննդամթերքի իրացման վերահսկողության բաժնի առաջատար մասնագետ 6 տարի 9 ամիս Հրաման Կ333-Ա

30.04.2020թ.

Հրաման Կ334-Ա

30.04.2020թ.

6. Քոթանյան Վարդգես Մոսիի Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության միջազգային համագործակցության վարչության  միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 2 տարի 5 ամիս Հրաման Կ333-Ա

30.04.2020թ.

Հրաման Կ334-Ա

30.04.2020թ.

7. Կարապետյան Կարապետ Պետրոսի

 

Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության Երևանի սահմանային հսկիչ կետի պետ 2 տարի 6 ամիս Հրաման Կ333-Ա

30.04.2020թ.

 
8. Մամիկոնյան Արթուր Արմենակի

 

Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության Զվարթնոց օդանավակայանի սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր մասնագետ-տեսուչ 7 տարի 8 ամիս Հրաման Կ333-Ա

30.04.2020թ.

Հրաման Կ334-Ա

30.04.2020թ.

9. Հակոբյան Հրայր Հենրիկի սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչության սննդամթերքի իրացման վերահսկողության բաժնի պետ 11 տարի 6 ամիս Հրաման Կ344-Ա

04.05.2020թ.

 
10. Եղիազարյան Մարինե Ռուբիկի սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչության սննդամթերքի արտադրության վերահսկողության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 6 տարի 4 ամիս Հրաման Կ344-Ա

04.05.2020թ.

 
11. Սիմոնյան Վարդուհի Աշոտի անձնակազմի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ 7 տարի 8 ամիս Հրաման Կ344-Ա

04.05.2020թ.

 
12. Հովհաննիսյան Գառնիկ Ալբերտի ներքին անվտանգության և աուդիտի վարչության պետի տեղակալ 2 տարի 5 ամիս Հրաման Կ359-Ա

08.05.2020թ.

Հրաման Կ691-Ա

28.08.2020թ.

13. Գևորգյան Հովհաննես Միշայի Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ 16 տարի 5 ամիս Հրաման Կ359-Ա

08.05.2020թ.

Հրաման Կ752-Ա

11.09.2020թ.

14. Հովհաննիսյան Արման Ռոբերտի ֆինանսատնտեսական վարչության պետ 14 տարի 2 ամիս Հրաման Կ359-Ա

08.05.2020թ.

Հրաման Կ627-Ա

07.08.2020թ

15. Հայրապետյան Անի Սամվելի ֆինանսատնտեսական վարչության գլխավոր մասնագետ 8 տարի 11 ամիս Հրաման Կ359-Ա

08.05.2020թ.

Հրաման Կ422-Ա

19.06.2020թ.

16. Միքայելյան Լիլիթ Ժորայի ֆինանսատնտեսական վարչության գլխավոր մասնագետ 7 տարի 7 ամիս Հրաման Կ359-Ա

08.05.2020թ.

 
17. Հայրապետյան Վան Գեղամի ներքին անվտանգության և աուդիտի վարչության առաջին կարգի մասնագետ 2 տարի 2 ամիս Հրաման Կ359-Ա

08.05.2020թ.

 
18. Ներսիսյան Գայանե Կարոյի նյութատեխնիկական ապահովման և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ 3 տարի 9 ամիս Հրաման Կ359-Ա

08.05.2020թ.

Հրաման Կ372-Ա

19.05.2020թ.

19. Վարդանյան Արմեն Ալբերտի սննդամթերքի անվտանգության ապահովման համակարգի մեթոդաբանության վարչության պետ 14 տարի 1 ամիս Հրաման Կ359-Ա

08.05.2020թ.