ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ծանուցումներ

/Ծանուցումներ

Աշոտ Գրիգորի Շահյանին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննության տեղի և ժամանակի մասին ծանուցում

Հարգելի քաղաքացի

Դուք հրավիրվում եք մասնակցելու 2020 թվականի նոյեմբերի 27-ին ժամը 14:30-ին ք.Երևան, Կոմիտասի պողոտա 49/2 հասցեում կայանալիք վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի քննությանը:

 

Ծանոթանալ ծանուցմանը

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի մոտ կատարվում է ընդունելություն` ըստ սահմանված ժամանակացույցի

[…]