Import related issues

/Import related issues

Import related issues

Արտահանող երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված ներմուծման բուսասանիտարական հավաստագրի առկայության դեպքում:
Արտահանող երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված ներմուծման բուսասանիտարական հավաստագրի առկայության դեպքում:
Արտահանող երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված բեռի տվյալ խմբաքանակի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի կամ համապատասխանության կամ ծագման սերտիֆիկատների կամ բեռի տվյալ խմբաքանակի լաբորատոր փորձարկումների արձանագրությունների առկայության դեպքում:
Արտահանող երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված բեռի տվյալ խմբաքանակի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի կամ համապատասխանության կամ ծագման սերտիֆիկատների կամ բեռի տվյալ խմբաքանակի լաբորատոր փորձարկումների արձանագրությունների առկայության դեպքում:
Արտահանող երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված բեռի տվյալ խմբաքանակի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի կամ համապատասխանության կամ ծագման սերտիֆիկատների կամ բեռի տվյալ խմբաքանակի լաբորատոր փորձարկումների արձանագրությունների առկայության դեպքում:
Արտահանող երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված բեռի տվյալ խմբաքանակի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի կամ համապատասխանության կամ ծագման սերտիֆիկատների կամ բեռի տվյալ խմբաքանակի լաբորատոր փորձարկումների արձանագրությունների առկայության դեպքում:
ՀՀ անասնաբուժական պահանջներին* համապատասխանելու պայմաններում, արտահանող երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված ոչ գյուղատնտեսական կենդանիների առաղջությունը հավաստող փաստաթղթի՝ անասնաբուժական կամ առողջության կամ սանիտարական սերտիֆիկատի կամ անասնաբուժական վկայականի, առկայության դեպքում:
ՀՀ անասնաբուժական պահանջներին* համապատասխանելու պայմաններում, արտահանող երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված անասնաբուժական կամ առողջության կամ սանիտարական սերտիֆիկատի կամ անասնաբուժական վկայականի, ինչպես նաև տոհմային ծագումը հավաստող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
ՀՀ անասնաբուժական պահանջներին* համապատասխանելու պայմաններում, արտահանող երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված անասնաբուժական կամ առողջության կամ սանիտարական սերտիֆիկատի կամ անասնաբուժական վկայականի առկայության դեպքում:
Արտահանող երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված անասնաբուժական կամ առողջության կամ սանիտարական սերտիֆիկատի կամ անասնաբուժական վկայականի առկայության դեպքում (Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մի պետությունից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս պետություն փոխադրվող՝ հսկման ենթակա ապրանքների արտադրություն, վերամշակում և (կամ) պահպանում իրականացնող կազմակերպությունների և անձանց ռեեստրի գրանցում):
Համապատասխան երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված բեռի տվյալ խմբաքանակի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի կամ համապատասխանության կամ ծագման սերտիֆիկատների կամ բեռի տվյալ խմբաքանակի լաբորատոր փորձարկումների արձանագրությունների առկայության դեպքում:
Ներմուծում կամ արտահանում կամ տարանցիկ փոխադրում գործընթացներին ներկայացվող համապատասխան երկրի պահանջներին համապատասխանելու պայմաններում, տվյալ երկրի լիազոր մարմնի կամ մասնագիտացված կազմակերպության կողմից տրված ոչ գյուղատնտեսական կենդանիների առաղջությունը հավաստող փաստաթղթի առկայության դեպքում: Ոչ գյուղատնտեսական կենդանիների տարանցիկ փոխադրման դեպքում անհրաժեշտ է նաև բեռն ընդունող երկրի լիազոր մարմնի համաձայնությունը:
Անասնաբուժական կամ առողջության կամ սանիտարական սերտիֆիկատների կամ անասնաբուժական վկայականների առկայության դեպքում, իսկ տոհմային կենդանին, ինկուբացիոն ձուն, սերմնահեղուկը, ձվաբջիջը, զիգոտը, սաղմը՝ նաև տոհմային ծագումը հավաստող փաստաթղթի առկայության դեպքում:
Անասնաբուժության բնագավառի լիազոր մարմնի կողմից տրված անասնաբուժական վկայական՝ բնօրինակով, տոհմային կենդանու դեպքում՝ նաև տոհմային ծագումը հավաստող փաստաթուղթ:
Մինչ այդ անհրաժեշտ է նախօրոք ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն ներկայացնել դիմում՝ Ծառայության թույլտվությունը կամ համաձայնությունը, ինչպես նաև տվյալ կենդանատեսակի ներմուծման անասնաբուժական պահանջները ստանալու համար:
Անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների դեպքում անհրաժեշտ է տվյալ խմբաքանակի առողջության կամ անասնաբուժական սերտիֆիկատը կամ անասնաբուժական վկայականը` բնօրինակով: Տոհմային կենդանու, թռչնի, ինկուբացիոն ձվի, սերմնահեղուկի, ձվաբջջի, զիգոտի, սաղմի դեպքում` նաև տոհմային ծագումը հավաստող փաստաթուղթ: ԱՊՀ անդամ երկրների և Վրաստանի արտադրության բեռների ներմուծման դեպքում` բեռի լաբորատոր անվտանգությունը հավաստող փորձարկման արձանագրությունները կամ եզրակացությունները կամ դրանց պատճենները: Սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների ներմուծման համար անհրաժեշտ է անվտանգության կամ համապատասխանության, կամ ծագման, կամ առողջության սերտիֆիկատներ կամ լաբորատոր արձանագրություններ, կամ եզրակացություններ, կամ սերտիֆիկատներ:
ՀՀ տարածք, բացառությամբ ԱՊՀ երկրներից և Վրաստանից, կենդանական ծագման կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, սննդամթերքի ներմուծման համար անհրաժեշտ է անասնաբուժական պետական հսկողության ենթակա բեռների ներմուծման դեպքում անհրաժեշտ է տվյալ խմբաքանակի առողջության կամ անասնաբուժական սերտիֆիկատը կամ անասնաբուժական վկայականը` բնօրինակով, արտադրողի մոտ վտանգի աղբյուրի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման համակարգի (HACCP) կամ BRC կամ IFS կամ FSSC 22000 կամ SQF կամ ISO 22000 կամ նշված բեռների անվտանգության լաբորատոր փորձարկում իրականացնող կազմակերպության միջազգային ստանդարտի` ISO 17025 ներդրումը հավաստող սերտիֆիկատների և բեռի լաբորատոր անվտանգությունը հավաստող փորձարկման արձանագրությունները կամ դրանց պատճենները:
Մինչև 50 կգ գյուղատնտեսական, անտառային ու գեղազարդային բույսերի և բուսական արտադրանքի ներմուծման դեպքում անհրաժեշտություն չկա դիմելու ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն:

Անասնաբուժական հսկողության բեռների և սննդամթերքի ո՞ր բնաիրային քանակությունների ներմուծման դեպքում անհրաժեշտություն չկա դիմելու ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳ ԱԱ) Ապրանքի անվանումը Բնաիրային չափը (մինչև)
02 Միս և մսի սննդային ենթամթերք 10 կգ
03 Ձկներ և խեցգետնակերպեր, կակղամորթեր և ջրային այլ անողնաշարավորներ՝ բացառությամբ կենդանի ձկան 10 կգ
0302 70 000 Ձկան խավիար 0.5 կգ
04 Կաթնամթերք, բնական մեղր, կենդանական ծագման սննդամթերք՝ դասակարգչի այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված 10 կգ
0408 11 Ձվի փոշի 5 կգ
0407 00 Սննդային թռչնի ձու՝ կճեպով, թարմ պահածոյացված կամ եփած 100 հատ
08 Ուտելի մրգեր և ընկույզներ, ցիտրուսային մշակաբույսերի ու սեխի կեղևներ և կճեպներ 10 կգ
09 Սուրճ, թեյ, մատե կամ պարագվայական թեյ և համեմունքներ 1 կգ
1201 00 Ընդավորներ՝ կոտորակված կամ չկոտորակված՝ բացառությամբ սերմացուի 10 կգ
1202 Գետնընկույզ 10 կգ
1203 00 000 1204 00 1205 1206 00 1207 1208 Հատիկավորներ, պտուղներ, յուղատու սերմեր, հատիկավորներ՝ կոտորակված կամ չկոտորակված, բոված կամ պատրաստված որևէ եղանակով, կեղևազրկված կամ չկեղևազրկված՝ բացառությամբ սերմացուների յուղատու կուլտուրաների սերմերից կամ պտուղներից ալյուր՝ մանր կամ խոշոր աղացած՝ բացառությամբ մանանեխի սերմերի 10 կգ
1212 Ծովային և այլ ջրիմուռներ, շաքարի ճակնդեղ և շաքարեղեգ՝ թարմ սառեցված, պաղեցված կամ չորացված, կոտորակված կամ չկոտորակված, պտուղների կորիզներ և դրանց միջուկներ, սննդի նպատակով օգտագործվող բուսական ծագման այլ մթերք՝ դասակարգչի այլ տեղերում չհիշատակված կամ չներառված 10 կգ
15 Կենդանական կամ բուսական ծագման ճարպեր և յուղեր, դրանց ճեղքումից ստացված նյութեր, պատրաստի սննդայուղեր, բուսական կամ կենդանական ծագման մոմեր՝ բացառությամբ գերչակի 10 կգ
16 Պատրաստի մթերք մսից, ձկից կամ խեցգետնակերպերից, կակղամորթերից կամ ջրային այլ անողնաշարավորներից 5 կգ
1604 30 Թառափազգիների խավիար և դրա փոխարինիչներ՝ պատրաստված այլ ձկան խավիարից 0.5 կգ
17 Շաքար, այլ շաքարներ՝ ներառյալ լակտոզա, ֆրուկտոզա, մալթոզա, գլյուկոզա, պինդ վիճակում, շաքարային սիրոպներ՝ առանց համահոտային և ներկանյութերի, արհեստական մեղր՝ խառնված կամ չխառնված բնական մեղրի հետ, մելասա շաքարից պատրաստված կակաո չպարունակող հրուշակեղեն՝ ներառյալ սպիտակ շոկոլադը 10 կգ
1704 10 Ծամոն՝ պատված կամ չպատված շաքարով 0.2 կգ
18 Կակաո և դրանից մթերք 5 կգ
19 Պատրաստի մթերք հացահատիկներից, ալյուրից, օսլայից կամ կաթից, հրուշակեղենի արտադրանք ալյուրից 15 կգ
1901 10 000 Մանկական կեր՝ փաթեթավորված վաճառքի համար 10 կգ
1901 20 000 Հացաբուլկեղենի և ալրային հրուշակեղենի պատրաստման համար խառնուրդ և խմոր 10 կգ
1902 Մակարոնային արտադրանք, ջերմամշակման ենթարկված կամ չենթարկված, խորիզով (մսից կամ այլ մթերքներից) կամ առանց խորիզի կամ պատրաստված այլ եղանակով, ինչպիսիք են սպագետին, մակարոնը, լափշան, կոտոշիկները, ռավիոլին, կաննելլոնին, կուսկուսը՝ սննդի մեջ օգտագործման համար պատրաստի կամ ոչ պատրաստի վիճակում 10 կգ
1904 Պատրաստի սննդամթերք՝ ստացված հացաբույսերի հատիկների կամ հացահատիկային մթերքների փքեցմամբ կամ բովմամբ (օրինակ՝ եգիպտացորենի փաթիլները), հատիկաբույսեր՝ հատիկի կամ փաթիլների տեսքով (բացի եգիպտացորենի հատիկից)՝ այլ եղանակով մշակված (բացառությամբ մանր և խոշոր աղացած ալյուրի, ձավարի) նախապես խաշված կամ այլ եղանակով պատրաստված, այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված 5 կգ
1905 31 1905 32 Քաղցր չոր թխվածքաբլիթ, վաֆլի և վաֆլու շերտեր 5 կգ
20 Մթերք՝ ստացված բանջարեղենի, մրգերի, ընկույզների, սնկի կամ բույսերի այլ մասերի վերամշակումից 10 կգ
21 Սննդամթերքներ՝ տարբեր 5 կգ
2102 Խմորիչ (ակտիվ կամ ոչ ակտիվ), այլ մեռած միաբջիջ օրգանիզմներ, պատրաստի թխման փոշի 2 կգ
22 Ալկոհոլային, ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, քացախ 2 լիտր կամ 1 շիշ, եթե 1 շշի տարողությունը 2 լիտրից ավելի է
23 Սննդարդյունաբերության մնացորդներ և թափոններ, կենդանիների համար պատրաստի կերեր 10 կգ
Ներմուծվող սննդամթերքի և կենդանական ծագման մթերքի զննման և ուղեկցող փաստաթղթերի համապատասխանության որոշման համար գանձվում է վճար`
1) 500-1000 կգ քաշի համար՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափով ( 1000 դրամ),
2) 1 տոննան գերազանցող քաշի դեպքում` լրացուցիչ յուրաքանչյուր տոննայի համար ևս 300 դրամի չափով,
3) 500 կգ քաշի համար վճար չի գանձվում:
ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից տրվող ներմուծման կամ արտահանման անասնաբուժական վկայականները, անվտանգության սերտիֆիկատները, բուսասանիտարական հավաստագրերը տրամադրվում են անվճար: