Vacancies

Vacancies

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ Շիրակի մարզային կենտրոնի պետ (ծածկագիր՝ 30/1-2.2-36)

Ծառայության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում անասնաբուժության, սննդամթերքի անվտանգության, բուսասանիտարիայի բնագավառներում Կենտրոնի նպատակների և խնդիրների իրականացման վերաբերյալ: Ապահովում է Կենտրոնի մասնակցությունն անասնաբուժության, սննդամթերքի անվտանգության, բուսասանիտարիայի բնագավառներում Ծառայության կողմից իրականացվող ծրագրերում: Ապահովում է Մարզի տարածքում սննդամթերքի, կեղծված […]

By |May 13th, 2016|Categories: Announcements, Work in the SSFS|0 Comments

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ Ռիսկերի կառավարման վարչության անասնաբուժական ռիսկերի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 30/1-2.3-25)

Բաժնի պետին առաջարկություններ է ներկայացնում անասնաբուժության բնագավառում Ծառայության քաղաքականության, նպատակների և խնդիրների իրականացման վերաբերյալ: Կատարում է անասնաբուժության բնագավառում ռիսկերի գնահատման արդյունքների ուսումնասիրություն, ինչպես նաև անասնաբուժության ռիսկերի կառավարման մեթոդների և ծրագրերի մշակում, անհրաժեշտության դեպքում ռիսկի կառավարման […]

By |May 13th, 2016|Categories: Announcements, Work in the SSFS|0 Comments