Work in the SSFS

/Work in the SSFS

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ Շիրակի մարզային կենտրոնի պետ (ծածկագիր՝ 30/1-2.2-36)

By |May 13th, 2016|

Ծառայության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում անասնաբուժության, սննդամթերքի անվտանգության, բուսասանիտարիայի բնագավառներում Կենտրոնի նպատակների և խնդիրների իրականացման վերաբերյալ: Ապահովում է Կենտրոնի մասնակցությունն անասնաբուժության, սննդամթերքի անվտանգության, բուսասանիտարիայի բնագավառներում Ծառայության կողմից իրականացվող ծրագրերում: Ապահովում է Մարզի տարածքում սննդամթերքի, կեղծված սննդամթերքի, հատուկ նշանակության սննդամթերքի, վտանգավոր սննդամթերքի, գենետիկորեն ձևափոխված մթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային հավելումների, կենդանական ծագման հումքի, կերերի, […]

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ Ռիսկերի կառավարման վարչության անասնաբուժական ռիսկերի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 30/1-2.3-25)

By |May 13th, 2016|

Բաժնի պետին առաջարկություններ է ներկայացնում անասնաբուժության բնագավառում Ծառայության քաղաքականության, նպատակների և խնդիրների իրականացման վերաբերյալ: Կատարում է անասնաբուժության բնագավառում ռիսկերի գնահատման արդյունքների ուսումնասիրություն, ինչպես նաև անասնաբուժության ռիսկերի կառավարման մեթոդների և ծրագրերի մշակում, անհրաժեշտության դեպքում ռիսկի կառավարման վերանայում: Կատարում է անասնաբուժության բնագավառում Ծառայության կողմից իրականացվող պետական վերահսկողության արդյունքների հիման վրա տնտեսվարողների գործունեության և կենդանական ծագման հումքի, կերերի, […]