Print

In the framework of the control activities the State Service for Food Safety of MoA of RA (hereinafter referred as the Service) has initiated control activities in bread market  based on the current issues detected in bread production field, consumers’ appeals received by hotline as well as current risks’ analysis.

Control activities apply to all business operators engaged in bread production and have an ongoing nature. The aim of those activities is to exclude the marketing of bread, which doesn’t meet food safety requirements. The Service will undertake additional steps to improve bread market; in particular, sanitary passport system of bread transporting vehicles will be introduced in a short run.

Currently the Service carried out inspections in 24 bread production facilities in Yerevan and marzes and summarized the results of the inspections.  Legislative non compliances as well as violations of hygiene requirements, labeling, transportation and documentation were recorded. There were cases when employees have not had completed initial and periodic medical examination. Production processes of 21 business entities were suspended.

Suspensions

Consumer Marz Violations
Ա/Ձ Մարուսյա Թումանյան Արագածոտնի մարզ,ք. Արտաշատ Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
Ա/Ձ Հովհաննես Վարդապետյան Տավուշի մարզ,գ. Աչաջուր Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ (աշխատակիցների մոտ բացակայում է սանիտարական գրքույկ)
Ա/Ձ Աստղիկ Ասատրյան Վայոց ձորի մարզ,ք. Եղեգնաձոր Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
Ա/Ձ Հուսիկ Մելքոնյան Գեղարքունիքի մարզ,գ. Վաղաշեն Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
Ա/Ձ Ավագ Կարապետյան Արագածոտնի մարզ,ք. Արտաշատ Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
Ա/Ձ Ալվարդ Քոքոբելյան Տավուշի մարզ,գ. Աչաջուր Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ (աշխատակիցների մոտ բացակայում է սանիտարական գրքույկ)
Ա/Ձ Հակոբ Գևորգյան Վայոց ձորի մարզ,ք. Վայք Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
Ա/Ձ Մհեր Հակոբյան Գեղարքունիքի մարզ,ք. Վարդենիս Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ (աշխատակիցների մոտ բացակայում է սանիտարական գրքույկ)
Ա/Ձ Արմենուհի Մելքումյան Կոտայքի մարզ,գ. Արամուս Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
Ա/Ձ Սենո Խալաթյան Շիրակի մարզ,ք. Գյումրի Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
Ա/Ձ Բելա Սարգսյան Սյունիքի մարզ,ք. Մեղրի Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ (աշխատակիցների մոտ բացակայում է սանիտարական գրքույկ)
Ա/Ձ Սուրեն Հովհաննիսյան Արարատի մարզ,գ. Այնթապ Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
Ա/Ձ Նարինե Մելիքյան Կոտայքի մարզ,ք. Չարենցավան Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ (աշխատակիցների մոտ բացակայում է սանիտարական գրքույկ)
Ա/Ձ Միքայել  Մխիթարյան Շիրակի մարզ,ք. Գյումրի Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
Ա/Ձ Անդրանիկ Հարությունյան Սյունիքի մարզ,ք. Սիսիան Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
Ա/Ձ Արթուր Աղաջանյան Արարատի մարզ,ք. Վեդի Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
Ա/Ձ Արման Տերտերյան Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
Ա/Ձ Արկադի Ռաֆայելյան Լոռու մարզ,ք. Տաշիր Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ (աշխատակիցների մոտ բացակայում է սանիտարական գրքույկ)
Ա/Ձ Մելիքսեթ Հակոբյան Արմավիրի մարզ,ք. Արմավիր Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
«Սեդա Բոջուկյան» ՍՊԸ Լոռու մարզ,ք. Վանաձոր Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ
«Գավառի հաց» ԲԲԸ Գեղարքունիքի մարզ,ք. Գավառ Հիգիենային ներկայացվող պահանջների խախտումներ

Seno Xalatyan   alvard kokobelan

bella-sargsyan   hovhannes-vardapetyan.jpg

gavari hac   Miqayel-Mxitaryan

mher-hakoban   narine-meliqan

hakob-gevorkyan   

Փաստաթղթային անհամապատասխանություններ

«Ջոն և Միլենա» ՍՊԸ ք. Երևան Արտադրական գործընթացի փաստաթղթավորման հետ կապված որոշակի շեղումներ, որոնք տեղում վերացվել են
«Նորք-7» ՍՊԸ ք. Երևան Արտադրական գործընթացի փաստաթղթավորման հետ կապված որոշակի շեղումներ, որոնք տեղում վերացվել են

Taking into account the request of the business operator according to which the production facility is in the process of reconstruction the inspection of “Hayr ev vordi Mihranyanner” LLC has been suspended until the 8th of May.

Instructions were given and deadlines were defined in order to eliminate shortcomings. In the meantime, professional consultancy was provided to business operators to organize the production processes properly.

The Service advises all business operators to introduce HACCP system which will facilitate having preventive management system and reducing current risks. Note,  according to the schedule defined by the Decision №  827-N of 23 July, 2015 of RA Government business operators engaged in bread and pastry production should introduce HACCP system by 2018.