Manuals

Հայաստանում առկա և ակնկալվող կարանտին վնասակար օրգանիզմների և թունավոր մոլախոտային բույսերի մասին ձեռնարկ

Հայաստանում առկա և ակնկալվող կարանտին վնասակար օրգանիզմների և թունավոր մոլախոտային բույսերի մասին ձեռնարկ

ԽԱՂՈՂԻ ՖԻԼՈՔՍԵՐԱՅԻ

Խաղողի ֆիլոքսերայի Viteus vitifoliae (fitch) մոնիթորինգի, նույնականացման և պայքարի ուղեցույց

checklist

Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների 2015թ. տեղեկատու

Բույսերի անվանումների հայերեն-ռուսերեն-լատիներեն բուսասանիտարական տերմինների բառարան

checklist

Բուսասանիտարիայի ոլորտը կարգավորող միջազգային եւ Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերի ձեռնարկ

checklist

Կարտոֆիլի ցեց

checklist

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-ն հրատարակել է կարտոֆիլի ցեցի և լոլիկի հարավամերիկյան ցեցի դեմ պայքարի միջոցառումների ուղեցույց