2016թ. հուլիսի 15-ին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է «ՇՀԱՊՁԲ-15/12 ՀՀ ՀԳ ՍԱՊԾ 16-2» ծածկագրով սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար էլեկտրատեխնիկա, ռադիոտեխնիկա եվ կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերման մրցույթ:
Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին սույն հրավերի հրապարակման օրվանից մինչև օգոստոսի 5-ը ժամը 11.00-ը։
Մրցույթի պայմաններին ծանոթանալու և հրավերի տեքստը ստանալու համար զանգահարել` հեռ.` 010 20 38 63/127/, կամ դիմել նշված հասցեով:

Ծանոթացեք հրավերին