2016թ. հուլիսի 15-ին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարել է «ՇՀԱՊՁԲ-15/8 ՀՀ ՀԳ ՍԱՊԾ 16-1» ծածկագրով սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կարիքների համար տոներային քարտրիջների ձեռքբերման մրցույթ:
Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին սույն հրավերի հրապարակման օրվանից մինչև օգոստոսի 9-ը ժամը 11.00-ը։
Մրցույթի պայմաններին ծանոթանալու և հրավերի տեքստը ստանալու համար զանգահարել` հեռ.` 010 20 38 63/127/, կամ դիմել նշված հասցեով:

Ծանոթացեք հրավերին