ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Эксперты

Эксперты

Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի միջազգային համագործակցության բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի միջազգային համագործակցության բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

2022-08-04 09:00:20
28
Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի սահմանային հսկիչ կետերի համակարգման բաժնում ներգրավելու մասին

Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի սահմանային հսկիչ կետերի համակարգման բաժնում ներգրավելու մասին

2022-04-08 16:48:09
224
Объявление о привлечении эксперта ветеринарного отдела Органа по надзору за безопасностью пищевых продуктов Республики Армения

Объявление о привлечении эксперта ветеринарного отдела Органа по надзору за безопасностью пищевых продуктов Республики Армения

2022-02-23 16:09:37
296
Объявление о привлечении эксперта Сюникского регионального центра Органа по надзору за безопасностью пищевых продуктов Республики Армения

Объявление о привлечении эксперта Сюникского регионального центра Органа по надзору за безопасностью пищевых продуктов Республики Армения

2021-08-31 16:41:39
279
Объявление о привлечении эксперта в отдел международного сотрудничества Органа по надзору за безопасностью пищевых продуктов Республики Армения

Объявление о привлечении эксперта в отдел международного сотрудничества Органа по надзору за безопасностью пищевых продуктов Республики Армения

2021-07-23 04:21:37
273
Объявление о привлечении эксперта в депатраменте Юридической помощи и документооборота Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики Армения

Объявление о привлечении эксперта в депатраменте Юридической помощи и документооборота Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики Армения

2021-05-05 09:33:23
301
Объявление о проведении конкурса руководителей лабораторий Глобальная программа для лидеров (GLLP) Наставники и Участники

Объявление о проведении конкурса руководителей лабораторий Глобальная программа для лидеров (GLLP) Наставники и Участники

2021-04-07 16:39:10
257
Объявление о приеме на работу эксперта в отдел координации пограничных контрольно-пропускных пунктов Органа по надзору за безопасностью пищевых продуктов Республики Армения

Объявление о приеме на работу эксперта в отдел координации пограничных контрольно-пропускных пунктов Органа по надзору за безопасностью пищевых продуктов Республики Армения

2021-04-01 10:16:38
254
  • 1
  • 2