ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Эксперты

Эксперты

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2024-02-28 16:56:33
1
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2024-02-27 09:26:11
14
Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Լոռու մարզային կենտրոնում փորձագետ ներգրավելու մասին

Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Լոռու մարզային կենտրոնում փորձագետ ներգրավելու մասին

2024-02-20 16:41:41
23
Հայտարարություն` Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Տավուշի մարզային կենտրոնում փորձագետ ներգրավելու մասին

Հայտարարություն` Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Տավուշի մարզային կենտրոնում փորձագետ ներգրավելու մասին

2024-01-29 13:18:04
72
Հայտարարություն` Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

Հայտարարություն` Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

2023-11-27 17:11:14
149
Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության եվ փաստաթղթաշրջանառության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության եվ փաստաթղթաշրջանառության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

2023-10-30 15:04:55
157
Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության եվ փաստաթղթաշրջանառության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության եվ փաստաթղթաշրջանառության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

2023-10-12 11:30:47
165
Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի որակի ապահովման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի որակի ապահովման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

2023-09-07 12:39:44
284