ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Անասնաբուժություն

Անասնաբուժություն

Օրենքներ

Որոշումներ

Հավելված

Հավելված

Հրամաններ

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2022 թվականի օգոստոսի 18-ի «Կենդանական ծագման չվերամշակված պարենային (սննդային) հումքի ստացման, վերամշակման (մշակման) գործունեություն իրականացնող արտադրական օբյեկտների պետական գրանցման կարգը հաստատելու մասին» N 2561-Լ հրաման

Տեխնիկական կանոնակարգեր