ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Սննդամթերքի անվանգություն

Սննդամթերքի անվանգություն

Օրենքներ

Որոշումներ

Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտը կարգավորող տեխնիկական կանոնակարգերը բաժանվում են 2 խմբի

Տեխնիկական կանոնակարգեր, որոնք տարածվում են սննդամթերքի բոլոր տեսակների վրա՝

Տեխնիկական կանոնակարգեր, որոնք ոլորտային են և տարածվում են սննդամթերքի առանձին տեսակների վրա՝

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 28-ի «Մաքսային միությունում սանիտարական միջոցների կիրառման մասին» N 299 որոշում