ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Սննդամթերքի անվտանգություն

Սննդամթերքի անվտանգություն

Օրենքներ

Որոշումներ

Հրամաններ

Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտը կարգավորող տեխնիկական կանոնակարգերը բաժանվում են 2 խմբի

Տեխնիկական կանոնակարգեր, որոնք տարածվում են սննդամթերքի բոլոր տեսակների վրա՝

Տեխնիկական կանոնակարգեր, որոնք ոլորտային են և տարածվում են սննդամթերքի առանձին տեսակների վրա՝