ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Импорт, экспорт

Импорт, экспорт

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2023 թվականի հունվարի 16-ի N41-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2022 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N4059-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2022 թվականի նոյեմբերի 28-ի N3763-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2022 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N3115-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2022 թվականի մայիսի 31-ի N1879-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2022 թվականի ապրիլի 12-ի N1172-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2022 թվականի փետրվարի 28-ի N588-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N3044-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2021 թվականի օգոստոսի 16-ի N2025-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2021 թվականի հունիսի 2-ի N1407-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2021 թվականի ապրիլի 13-ի N720-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2021 թվականի փետրվարի 3-ի N246-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N2164-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2020 թվականի օգոստոսի 26-ի N1292-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2020 թվականի հունիսի 17-ի N637-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2020 թվականի ապրիլի 13-ի N449-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2020 թվականի մարտի 17-ի N426-Ա հրաման