ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն (FAO)

Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն (FAO)