ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Ապրիլի 28-ին տեղի է ունեցել Անասնաբույժի օրվան նվիրված տոնական համաժողով