ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ռիսկայնության գնահատման հաշվարկ

ռիսկայնության գնահատման հաշվարկ

Ռիսկայնությունն ըստ սննդամթերք արտադրողի մոտ ներդրված կառավարման համակարգի


Պահանջվող փոխադրամիջոցների պայմաններ


Նախորդ ներմուծումների ժամանակ՝ նույն կազմակերպության արտադրած սննդամթերքի և ներմուծված տվյալ բեռի մասին տվյալները


Ծագման երկրում ներդրված սննդամթերքի անվտանգության համակարգի մակարդակ

ընդամենը ռիսկայնության միավոր

0

Խմբաքանակի ընդհանուր ռիսկայնությունը

հաշվարկել