ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ռիսկայնության գնահատման հաշվարկ

ռիսկայնության գնահատման հաշվարկ

Ռիսկայնությունն ըստ սննդամթերք արտադրողի մոտ ներդրված կառավարման համակարգի


Պահանջվող փոխադրամիջոցների պայմաններ


Նախորդ ներմուծումների ժամանակ՝ նույն կազմակերպության արտադրած սննդամթերքի և ներմուծված տվյալ բեռի մասին տվյալները


Ծագման երկրում ներդրված սննդամթերքի անվտանգության համակարգի մակարդակ

ընդամենը ռիսկայնության միավոր

0

Խմբաքանակի ընդհանուր ռիսկայնությունը

հաշվարկել