THE FOOD SAFETY INSPECTION BODY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

ռիսկայնության գնահատման հաշվարկ

ռիսկայնության գնահատման հաշվարկ

Ռիսկայնությունն ըստ սննդամթերք արտադրողի մոտ ներդրված կառավարման համակարգի


Պահանջվող փոխադրամիջոցների պայմաններ


Նախորդ ներմուծումների ժամանակ՝ նույն կազմակերպության արտադրած սննդամթերքի և ներմուծված տվյալ բեռի մասին տվյալները


Ծագման երկրում ներդրված սննդամթերքի անվտանգության համակարգի մակարդակ

ընդամենը ռիսկայնության միավոր

0

Խմբաքանակի ընդհանուր ռիսկայնությունը

հաշվարկել