THE FOOD SAFETY INSPECTION BODY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Հայտարարություն՝ թափուր պաշտոնը ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնելու համար դիմորդներից ընտրություն չկատարելու վերաբերյալ

Հայտարարություն՝ թափուր պաշտոնը ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնելու համար դիմորդներից ընտրություն չկատարելու վերաբերյալ

SEE ALL

2022-11-29 17:45:36 Հայտարարություն՝ թափուր պաշտոնը ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնելու համար դիմորդներից ընտրություն չկատարելու վերաբերյալ 372