THE FOOD SAFETY INSPECTION BODY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակի ընթացքում կերակրի աղում յոդի պարունակության վերահսկողության ցանկը

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակի ընթացքում կերակրի աղում յոդի պարունակության վերահսկողության ցանկը

SEE ALL

2022-11-22 10:11:49 ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակի ընթացքում կերակրի աղում յոդի պարունակության վերահսկողության ցանկը 175