THE FOOD SAFETY INSPECTION BODY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՀՀ ՍԱՏՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ և ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 70-26.5-Մ3-5) ՔԾ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՀՀ ՍԱՏՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ և ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 70-26.5-Մ3-5) ՔԾ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

SEE ALL

2024-06-10 09:29:24 ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՀՀ ՍԱՏՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ և ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ 70-26.5-Մ3-5) ՔԾ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 171